FORD NEW RANGER XLS 2.2L 4X2 AT

FORD NEW RANGER XLS 2.2L 4X2 AT

FORD NEW RANGER XLS 2.2L 4X2 AT

2019
VẬN TẢI TẤN HƯNG
TẤN HƯNG