XE ĐÔNG LẠNH ISUZU 1,4 TẤN

XE ĐÔNG LẠNH ISUZU 1,4 TẤN

XE ĐÔNG LẠNH ISUZU 1,4 TẤN

2019
VẬN TẢI TẤN HƯNG
TẤN HƯNG